Frydenlund Slotsplantage

100 % økologisk

3 år tog det, før vi kunne skrive 100 % økologisk på alle lækkerierne dyrket i 2024 på slotsplantagen. Siden 2021 har vi været i proces mod total omlægning til økologi. Vi er i mål til glæde for miljøet, naturen og de mange nyttedyr, som på slotsplantagen endelig har fået en 100 % økologisk adresse i Vedbæk. Det vil betyde færre frugter på træerne, men sådan er det altså, når man dyrker med og ikke imod naturen. Til gengæld er det en fornøjelse at sige velkommen til biodiversitet, ja, velkommen til de små arters overlevelse.