Frydenlund Slot

Frydenlunds Alle 23B
2950 Vedbæk
CVR nr.: 36961007

Telefontid kl 10-12 i hverdage.
T: +45 20 32 02 40

MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.